Image Slider
ธอส. เตรียม 10,000 ล้านบาท เปิดตัวสินเชื่อบ้าน New Home ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 1.99%

ธอส. เตรียม 10,000 ล้านบาท เปิดตัวสินเชื่อบ้าน New Home ดอกเบี้ยต่ำ 6 เดือนแรก 1.99%  เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.97%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มทางเลือกคนอยากมีบ้าน เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อบ้าน New Home” ช่วยคนรายได้น้อยสานฝันกู้ซื้อบ้านหรือห้องชุดประเภทมือหนึ่งช่วงราคาตั้งแต่ 1.5 - 2.5 ล้านบาท โดยให้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เพียง 2.97% วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 5,200 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.5 ล้านบาท สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “Be Simple, Make it Simple” ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้เตรียมวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุด สินเชื่อบ้าน New Home โดยมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนที่ 1-6 เพียง 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7-12 เท่ากับ 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.15% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเท่ากับ 6.150%) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.97% เท่านั้น และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุด (บ้านหรือห้องชุดมือ 1 เท่านั้น) ระดับราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดนาน 40 ปี กรณีกู้ 1.5 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 5,200 บาทต่อเดือนตัดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 


สินเชื่อบ้าน
NewHome
กู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

หาบ้านมือสอง ฝากขายบ้าน กับเรา NP2HOME "เรื่องบ้าน..เรื่องง่าย ๆ"